Om oss Om oss

Norrvikens trädgårdar

Om oss

Vår resa på Norrviken har precis börjat, trots vår över hundraåriga historia.

2013 köptes anläggningen av fem herrar med Båstadanknytning i syfte att utveckla och stärka Bjäres kulturarv och tog därigenom på sig ett omfattande arbete att återskapa, restaurera och utveckla en anläggning som varit eftersatt i årtionden.

Sedan 2018 ägs Norrviken till 100% av familjen Erik Paulsson där driften ligger i ett separat bolag med namnet Norrviken Utveckling som har i skrivande stund 26 året runt anställda samt ett antal säsongsanställda och praktikanter under sommarhalvåret.