Om oss Om oss

Norrvikens trädgårdar

Om oss

Vår resa på Norrviken har precis börjat, trots vår över hundraåriga historia.

Lilla Båstad AB med fem ägare köpte anläggningen i februari 2013 i syfte att utveckla och stärka Bjäres kulturarv och tog därigenom på sig ett omfattande arbete att återskapa, restaurera och utveckla en anläggning som varit eftersatt i årtionden.

Sedan slutet av 2017 ingår anläggningen i Båstadtennis och Hotell AB med ett par hundra aktieägare som varit med och utvecklat Hotell Skansen, tennisområdet och hamnen. Båstad Tennis och Hotells ambition är att skapa mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling för Båstad och Bjärehalvön.

Driften med personal sköts av Norrviken Utveckling som ägs till 100% av Backahill AB, vars uppgift är att förvalta, utveckla och driva anläggningen. Norrviken Utveckling har i skrivande stund 19 året runt anställda i trädgården och övrig drift samt ett antal säsongsanställda och praktikanter.