Rudolf Abelin, 1864 – 1961, var ende sonen i en officersfamilj och levde i kretsar där det inte ansågs fint nog att bli trädgårdsmästare. Han påbörjade universitetsstudier inom juridik, men när han fick en ursäkt att avbryta dem, grep han chansen att byta bana och följa sitt hjärta. Då utbildade han sig istället till hortonom och pomolog.

Till Båstad kom han 1905, lockad av Ellen Key och barndomsvännen Ludvig Nobel. Båstad var redan då en badort i ropet, som drog till sig både societeten och folk ur kulturkretsar. Här fann han den perfekta platsen för sin nya trädgård. Namnet Norrviken fick den efter hans tidigare trädgård, som han lämnat bakom sig.

Historisk bild över Norrvikens trädgårdar med stora fruktodlingar.

De olika stilträdgårdarna anlades runt bostaden, Villa Abelin.  De var inspirerade av olika tidsepoker och kulturer.  Rudolf var en ivrig och nyfiken trädgårdsmästare som reste och hämtade in idéer runtom i Europa.  Idéerna  anpassade han sedan till den jordmån och det odlingsklimat som bjöds på Norrviken. Han experimenterade och var på många vis nytänkande.

Rudolf älskade färg och vatten! Medvetet skapade han trädgårdar som lockar till sig olika fåglar och fjärilar. Han är inspirerad av tuktade, välskötta historiska trädgårdar men bjuder in naturen så att gränserna mellan trädgård och natur blir flytande på sina håll. Djupa, fria siktlinjer är viktiga. På så vis blir trädgården också en del av havet och skogen. Men där ska också finnas mer intima platser att upptäcka på sin vandring.

Rudolf Abelin, Norrvikens grundare står med benen i kors och en hatt i handen framför ett bord fyllt med äpplen.

Platsen har ett särdeles gynnsamt odlingsklimat. Havet bidrar med fuktighet, medan Hallandsåsen ger skydd för vinden. Växtzonen är 1. Här planerade och anlade Rudolf en av Nordens största fruktträdgårdar med mer än femtusen fruktträd av hundratals olika sorter och minst dubbelt så många hasselnötsbuskar. Detta var tänkt att finansiera hela anläggningen, som också skulle ha trädgårdar för sin skönhets skull.

För Rudolfs filosofi var, att en riktigt lyckad trädgård skulle kunna bjuda på både god avkastning och skönhet. Mat på bordet och en inkomst från såld skörd är nog så viktig, resonerade han, men människan behöver också sinnlig upplevelse. Och tvärtom.

Prydnadsträdgården är utomordentligt viktig för trädgården och dess beboares trefvnad!

Han var också en föregångare som arbetade för att utveckla trädgårdsintresset hos andra och sprida kunskap kring så väl nyttoväxter som trädgård för skönhets skull. Han föreläste, drev trädgårdsskola och skrev flera böcker. Han tog också uppdrag där han planerade och ritade många andra stora trädgårdar runtom i landet. Mer än hundra år senare känns hans trädgårdsfilosofi på många sätt fortfarande modern. Han har påverkat trädgårdar runt om i Sverige på många vis. Den japanska trädgården på Norrviken var bland annat en av de allra första asiatiska trädgårdar som anlades i Sverige. Idag är de asiatiska influenserna något som återfinns i många villaträdgårdar.

Icke att förglömma, så var han en pomolog av rang. Ett av Rudolfs stoltaste ögonblick var när han fick pris för sina äpplen på världsutställningen i Paris, 1905.  Norrviken anlades för att vara en vinstdrivande fruktodling. Den delen gick inte som planerat. Hårda vintrar som fick fruktträden att förfrysa och konkurrensen av den allt vanligare importerade och ofta billigare frukten blev för svårt.

”Arbetsnarkoman” var ett okänt begrepp på den tiden, men visst fanns det sådana redan då. Rudolf var besatt av trädgård, var alltid i framkanten, arbetade jämt och var ständigt i farten.

Nu arbetar vi vidare i hans anda och utvecklar Norrvikens trädgårdar, med inspiration hämtad ur Rudolfs egen, väldokumenterade trädgårdsfilosofi. Vår resa på Norrviken har precis börjat, trots vår över hundraåriga historia.

Historisk bild där Rudolf Abelin sitter på en bänk i Renässansträdgården.

2013 köptes anläggningen av fem herrar med Båstadanknytning i syfte att utveckla och stärka Bjäres kulturarv och tog därigenom på sig ett omfattande arbete att återskapa, restaurera och utveckla en anläggning som varit eftersatt i årtionden.

Sedan 2018 ägs Norrviken till 100% av familjen Erik Paulsson där verksamheten ligger i ett separat bolag med namnet Norrviken Utveckling som har i skrivande stund 32 året runt anställda samt ett antal säsongsanställda och praktikanter under sommarhalvåret. Som ett led i vår destinationsutveckling förvärvade vi RAVINEN Kulturhus hösten 2022. Målet är att långsiktigt utveckla och gemensamt stärka de två besöksmålen för ett levande Bjäre året om.