Stilträdgårdarna

När Rudolf Abelin skapade sitt Norrviken ville han spegla hela världen i sin trädgård här i Skåne. I växter, stenar och formspråk, men också i den tidens öppna förhållningssätt till det som inte var det välkända.

Idag utvecklar vi nyfiket stilträdgårdarna vidare och bjuder med stolthet in till fransk elegans, österländsk mystik, japansk harmoni, tysk skötsamhet, vild romantik och formstark barock.

 

Barockträdgården

Barockträdgården

Den stilträdgård som först möter besökaren, är den pampiga barockträdgården framför Villa Abelin. Rudolf Abelin fascinerades av Italien och deras trädgårdsideal. Här hämtade han inspirationen från barockens tid, då samspel och kontraster mellan natur och tuktad trädgårdskonst var stilrådande. De tankarna stämde väl med Rudolfs egen trädgårdsfilosofi.

Vattenträdgården

Vattenträdgården

Högt upp på åsen syns en vit tempelfasad. Där finns själva källan för Vattenträdgården, som blev Rudolf Abelins sista anläggning i Norrviken. Via små forsar, fall och dammar tar sig vattnet ner för åsens brant i en rytm som har mycket gemensamt med den italienska högrenässansens vattenträdgårdar.

Japanska trädgården

Japanska trädgården

Brant och svåråtkomlig var ravinen, där Rudolf Abelin bestämde sig för att anlägga en japansk trädgård. Stilen och många av de mer exotiska träden hämtades från Asien, men delar av växtvalet anpassades till de lokala förutsättningarna. De skånska vresbokarna står sig gott i konkurrensen om besökarnas beundran.

Renässansträdgården & Nordtyska planteringen

Renässansträdgården & Nordtyska planteringen

Trädgården är omgiven av täta, välklippta avenbokshäckar. Innanför häckarna bildar tusentals buxbom dekorativa planteringar, som övergår till mer informella planteringar av sommarblommor, gjorda i enlighet med 1800-talets nordtyska stilideal. Spegeldammen drar blicken vidare ut mot horisonten.

Österländska terrassen

Österländska terrassen

På en avsats med mäktig utsikt över Laholmsbukten, ligger den Österländska terrassen. Här har uppförts ett litet orientaliskt tempel. Framför templet ligger en rabatt likt en matta, denna ”bönematta” består av en handfull olika sorter av backtimjan. Bredvid templet glimmar den ovanligt utformade mosaikdammen med sin fontän.

Romantiska trädgården

Romantiska trädgården

Dammens organiska form, gräsmattans naturliga buktningar och växtlighetens mjuka linjer – engelska naturparker med den tidens romantiska ideal, inspirerade till Norrvikens romantiska trädgård. Idag har rhododendronen vuxit så hög att man faktiskt kan kliva in buskarnas tunnelliknande inre. Blomningen på försommaren är ett överväldigande skådespel.