Allmänt

Norrvikens trädgårdar säljer i denna webbutik dagsentré samt säsongskort. För att kunna handla måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Priser och betalning

Varje artikel anges med pris i svenska kronor inklusive moms. I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms och betalning.

Biljetter

Entrébiljetter skickas som en PDF-fil med e-post tillsammans med orderbekräftelsen. Du kan välja att skriva ut dina biljetter eller att öppna filen direkt i din telefon. Det viktiga är att biljettens QR-kod kan scannas i entrén. Biljetter som skrivs ut hemma är en värdehandling och skall behandlas på samma sätt som vanliga biljetter. Ingen ersättning utgår för borttappad biljett.

Ångerrätt

Du har enligt Distansavtalslagens regler rätt till 14 dagars ångerrätt vid onlineköp av ordinarie entrébiljett. Använda eller aktiverade biljetter återköps ej.

Giltighet

Säsongskortet gäller ordinarie öppetdagar. Vid speciella evenemang gäller inte säsongskortet.

Biljetter köps till pris för aktuell säsong. Se öppettider och aktuella priser på www.norrvikenbastad.se

Kontakta info@norrvikenbastad.se för återköp. Återköp kan inte göras på plats på Norrvikens trädgårdar. Återköp görs alltid till samma kort som användes vid köpet.

Returer

Retur av entrébiljetter sker digitalt och medför ingen kostnad.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrat dig.

Personuppgifter

Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på Norrvikens trädgårdar för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Vi kommer att skicka nyhetsbrev, olika erbjudanden från oss och ev. en gästundersökning till dig.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål. Om du vill göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss på info@norrvikenbastad.se.

Force Majeure/befrielsegrunder

Vid Force Majeure ansvarar varken du som kund eller Norrvikens trädgårdar för brister i fullgörande av avtalet. Force Majeure kan vara en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Norrvikens trädgårdar. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Cookies

Den här sidan använder cookies. Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte webbplatsen att fungera så bra som du som användare förväntar dig.