Guidning

Höstens färgsprakande guidningar

Stilträdgårdarna har smala grusgångar, vattendrag att korsa och dammar att spegla sig i samt en del partier som är svårtillgängliga för den som är mindre rörlig. Några kuperade partier i slutet av vandringen kan vid behov enkelt uteslutas, då guiden utformar upplägget efter era önskemål.