Upptäck vår praktfulla park

Norrvikens trädgårdar bjuder på nya upplevelser i takt med växlande årstider. 

karta över parken

Abelins stilträdgårdar

Trädgårdar för alla sinnen

Norrviken är berömt för sina trädgårdar i olika stilar, skapade av Rudolf Abelin redan i början av 1900-talet. En visionär som inspirerades av olika länder och tidsepoker, för att sedan ge var trädgård sin egen speciella karaktär. Trädgårdarna bjuder på upplevelser för alla sinnen.

Stilträdgårdarna
Trädgårdar för alla sinnen

Upptäck mer

Promenadstigar

Promenadstigar

Att vandra längs åsen på Abelins promenadstig är en lisa för både kropp och själ. Slå dig ner på en bänk och lyssna till porlande vatten och fågelsång.

Gå på upptäcktsfärd och lär känna Norrvikens minsta vänner. Längs med skogsslingan får du lära dig om vilka fåglar som trivs här, vad fladdermöss och igelkottar gör för nytta och få inspiration hur du kan bygga ditt egna insektshotell.

 

våra djur

våra djur

Det är inte bara växter som ger trädgården dess tjusning. Här kan du också bekanta dig med våra stiliga påfåglar och färgglada koifiskar. Den fridlysta och sällsynta större salamandern är däremot mer skygg och kan bara upptäckas av den skarpögde. Bakom Villa Abelin finner ni vår bigård med sina ståtliga bikupor och i Molins finns våra glada sprättande hönor.

Boplats åt fåglar

Boplats åt fåglar

Fågellivet är påfallande rikt här på Norrviken – och det över hela året. Sedan två år tillbaka genomför vi ett ”holkprojekt” där syftet är att få fler fåglar att bosätta sig, häcka och återvända till Norrviken. Detta för att råda bot på bristen av befintliga boträd i skogen och parken.

Vi har hitintills satt upp cirka 35 olika fågelholkar.

 

Guidning

Följ med på en Trädgårdshistorisk guidning genom våra stilträdgårdar och lyssna till hur Rudolf Abelins drömmar och visioner vid skapandet av trädgårdarna.

Guidningen Upplev Norrviken inleds med historien om Norrvikens grundare och dess resa, följt av arbetet kring årets tematisering och årets utställningar.

Guidning