Norrvikens trädgårdstips

Med hjälp av skickliga trädgårdsmästare och hantverkare har Norrvikens trädgårdar förankrats på ett remarkabelt sätt vid den västra delen av bergsfoten på Hallandsåsen. Under de hundra år som förflutit har här bedrivits odling av frukt och nötter, odlats grönsaker och samtidigt byggts stilträdgårdar speglande de stora dragen genom Europas trädgårdshistoria.

Vår trädgårdsmästare

Pierre Nestlog

Nu som då är trädgårdsmästarna här satta att bevara och förmedla de trädgårdideal som historiskt återfinns i parken, samtidigt är uppgiften också att ta Norrvikens trädgårdar in i framtiden.

Här nedan kan du lyssna på vår trädgårdsmästare Pierre Nestlogs tips och förslag på åtgärder som du kan ha användning av i din trädgård.

Pierre Nestlog

Pierres trädgårdstips

Klippa häcken

Sporrbeskärning

Sommarbeskärning träd

Beskärning av buskar

Växtstöd

Ogräs

Beskärning av rosor

Korta kulturer

Sommarbeskärning av perenner

Pincering av Rhododendron