Skolprojekt hösten 2022

En utflykt till Norrvikens trädgårdar i hälsans och kulturens tecken för elever åk 4 i Båstad kommun. I ett samarbete mellan Norrvikens trädgårdar och Båstad kommun.

Tema

Hälsa, välbefinnande samt kännedom Norrvikens trädgårdar och Bjäres kulturarv ”God hälm och välbefinnande” nr 3 under FN:s Globala målen 2030

Projektets längd: 3 år efter avstämning efter 1:a året
Mellanstadiet: Årskurs 4
Samtliga skolor i Båstad kommun; Västra Karup, Strandängsskolan, Förslövs skola, Östra Karup och Montessoriskolan i Grevie

Projektbeskrivning med bakgrund, syfte, tidplan och mål

Norrviken och skolorna på Bjäre vill med detta projekt nå alla barn i åk 4 i Båstad kommun. Tillsammans vill vi öka barnens medvetenhet om naturens inverkan på människans välbefinnande samt öka barnens kunskaper om Norrvikens trädgårdar, Bjärebygden och sitt kulturarv.

Bakgrund

Vår nya digitala tidsålder skapar stora möjligheter och driver ständigt utvecklingen framåt. Vårt växande informationssamhälle möjliggör för oss att vara ständigt uppkopplade men fel använt kan detta skapa ohälsa, stress och hjärntrötthet. Läkare och forskare har under en längre tidsperiod slagit larm och varnat för att symtom som utbrändhet sträcker sig allt lägre ner i åldrarna vilket vi i skolans värld också kan bekräfta. Vetskapen om att vistas i naturen och att omge oss med växter och djur har i alla tider givit människor kraft och läkning, vilket också är vetenskapligt bekräftat.

En som tidigt förstod sig på den positiva inverkan växter och djur har på oss människor var Norrvikens grundare Rudolf Abelin. Det var närheten till havet den bördiga platån och den branta läande åsen som gjorde att Rudolf Abelin beslöt sig år 1906 att bosätta sig på Bjärehalvön och skapa sitt levande trädgårdsmuseum, Norrvikens trädgårdar. Parken har sedan dess givit sina besökare lugn, lust och välbefinnande.

Pedagogiskt program

Vårt här föreslagna pedagogiska program syftar att ge möjlighet för våra barn och unga att besöka Norrvikens trädgårdar och därigenom, under ledning av en pedagog, ge barnen kunskap om vad som händer med oss människor när vi vistas i naturen. Genom övningar och lek får barnen känna på hur det kan kännas fysiskt och psykiskt när man stressar ner och lyssnar till naturens ljud. Hur påverkas våra hjärtan? Kan man känna i magen när man planterar? Detta är bara en av de frågor vår pedagog kommer att utforska tillsammans med barnen. Sammanfattningsvis ger det bättre hälsa och ökad förmåga till välbefinnande och lärande. Exempel på aktiviteter: Medveten yoga, meditation, tysta promenader, andningsövningar, plantering, trädkunskap, land art, täljning.

Syfte

Att skapa ett samarbete mellan Norrviken och skolan i Båstad kommun som syftar till att ge barnen verktyg för bättre hälsa samt förmåga till välbefinnande och lärande.

Mål

Att öka barnens förståelse och medvetenhet om vikten av god hälsa och välbefinnande och att ge barnen verktyg och kunskap att kunna stå emot stress och ohälsa. Genom detta projekt skapar vi arbetsformer mellan skolan i Båstad kommun och Norrvikens trädgårdar för att aktivt arbeta för FN:s globala mål och Agenda 2030, nr 3 ’god hälsa och välbefinnande. Vår förhoppning är att alla ska få kunskaper för att kunna leva ett hälsosamt liv och verka för att alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Datum

13/9 Östra Karup med 26 elever och pedagoger
19/9 Strandängsskolan med 54 elever och pedagoger
20/9 Bjäre skolan, Sandlyckeskolan och Montessori i Grevie med totalt 34 elever och pedagoger
21/9 Förslöv med 40 elever och pedagoger
Tid för besöket: kl 9.00-11.30
Varje besök varar ca 2,5 timme

Program med innehåll

Tre aktiviteter ingår i programmet

1. Kulturarv; Norrvikens historia, om grundaren Rudolf Abelin och Norrviken idag
Barnen ska bekanta sig med parken, stilträdgårdar under tema ”Hela världen i en trädgård” samt delges kunskap och tips om hur man upptäcker och rör sig i en park.
Plats: Parken
Ansvarig: Lotte Karlefors & Charlotte Jansson från Norrviken
2. God Hälsa & Välbefinnande: Mindfulness med Yoga Nidra med meditation
Plats: Österländska platsen under den stora platanen
Ansvarig: Ida B. Olsson
3. Kreativ meditation; Tryck med löv på textil
Plats: Grottan i Vattenträdgården
Ansvarig: slöjdlärare Karin Håkansson från Förslövs skola

Stiftelsen Gripen

Projektet har tilldelats ett anslag från Stiftelsen Gripen på 50 ooo kr. ”Det är med stor glädje vi tillsammans har lyckats möjliggöra detta projekt, en utflykt i hälsans och kulturens tecken for våra fjärdeklassare på Bjäre. När projektet avslutas har 154 barn med pedagoger fått frisk luft, mediterat under den stora Platanen, lärt sig göra vackra textiltryck med löv i grottan i Vattenträdgården och upptäckt Norrviken på ett annorlunda sätt. Detta kommer göra barnen gott. Det är vi stolta över”, säger Lotte Karlefors, Utvecklingsansvarig på Norrvikens trädgårdar

Presskontakt

För information kring projektet, kontakta Frida Paulsson på Norrvikens trädgårdar frida@norrvikenbastad.se eller Inga-Britt Henriksson, Skolchef, Båstad kommun inga­britt.henriksson@bastad.se