Vi vill förvalta och utveckla vårt kulturarv på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Med en rik historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, är det vårt ansvar att skapa ett Norrviken som kan njutas av generationer framåt.  Att minska vår klimatpåverkan och bli mer hållbara – det är ett av våra viktigaste åtaganden.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FNs 17 klimatmål, med särskilt fokus på mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Genom att integrera dessa mål i våra dagliga rutiner och i större projekt skapar vi ett mer hållbart Norrviken.

 

Hållbarhetsarbetet i praktiken

En hållbar framtid

Vi på Norrviken ser hållbarhet som en resa. Även om vi redan idag gör många bra och hållbara val, strävar vi ständigt efter att göra ännu mer för att främja en hållbar utveckling. Steg för steg identifierar vi områden där vi kan förbättra oss, utvecklar våra processer och skapar möjligheter för ännu mer klimatsmarta val.

Genom att integrera hållbarhet i alla våra verksamhetsområden, ställa höga krav på våra leverantörer och samarbeta med våra gäster och samhället i stort, strävar vi efter att göra en verklig skillnad för både människor och miljö.

En hållbar framtid