Bigården

Strax bakom Villa Abelin finner ni vår bigård. Här bor tusentals bin i fint snickrade bikupor, samlade kring ett lusthus. Bigården sköts av Biföreningen Lilla Båstad och med de flitiga binas hjälp produceras här Norrvikens egen honung.

NORRVIKENS FLITIGA BIN

Ekologisk honung

Norrvikens honung produceras med ekologiska metoder och är en naturprodukt som på många sätt bidrar till hållbar utveckling. Honungen från Norrviken är en delikatess som tas fram med hjärta och själ, vilket gör att honungen härifrån är en riktig topprodukt och smakar fantastiskt.

Ekologisk honung

Bi-sponsorer

Hyr en företagsbikupa

Vi ger företag en unik möjlighet att vara med och bevara och utveckla bisamhällena i vår natur, genom att hyra en bikupa på Norrviken.

Vi garanterar 25 kg nyslungad honung i 100 burkar á 250g med era egna etiketter.

kontakta oss

 

Hyr en företagsbikupa

Biföreningen Lilla Båstads styrelse

 

Öppna träffar

Tid: kl 17.30- ca 19.30

2022-04-27
Vårgenomgång i kuporna

2022-05-11
Kontroll av yngel och ägg i kuporna

2022-05-25
Utökning / avläggare

2022-06-08
Studiebesök Honungsgården
OBS Anmälan om deltagande senast  1 juni
tommy.eriksson@bjarekraft.se   mobil:  0705 44 99 13

2022-06-22
Larvning

2022-07-06
Biets dag   OBS ändrad tid   kl 11-15  (Inget möte på kvällen)

2022-07-20
Sommarmöte i Norrebro hamn med grillning till självkostnadspris
OBS Anmälan om deltagande senast 2022-07-15
tommy.eriksson@bjarekraft.se   mobil:  0705 44 99 13

2022-08-17
Honungsprovning och honungsbedömning

Övrigt som händer i sommar

2022-05-21
Studiebesök av Burseviks biodlarförening

2022-08-20
Honungens dag