Guidning 2020 Guidning 2020

Berättande i trädgårdarna

Guidning 2020

KULTURHISTORISK GUIDNING

Med sin gedigna kunskap om Norrviken guidar Ingrid Persson Skoog er runt i trädgården. Under 90 minuter får ni en trädgårdshistorisk vandring genom våra stilträdgårdar som fått sin inspiration från hela världen.

Lyssna till hur det var när Rudolf Abelin förverkligade sina drömmar och visioner, för att skapa trädgårdar enligt sin filosofi. Stilträdgårdarna har smala grusgångar, vattendrag att korsa och dammar att spegla sig i samt en del partier som är svårtillgängliga för den som är mindre rörlig. Några kuperade partier i slutet av vandringen kan enkelt uteslutas, då guiden utformar upplägget efter er tillgänglighet.

Tider

Tider för 2020 kommer inom kort.

För privata guidningar kontakta oss.

Kontakta oss på 0431-30 21 00 eller info@norrvikenbastad.se